Vi väntar valpar i mitten av februari 2019, leveransklara i mitten av april